Compartim les conclusions del Grup de Treball sobre Benestar Social en el marc de la Jornada “La ciutat integradora: Quan la realitat s’obre pas”, realitzada el passat dia 3 de novembre, i organitzada per Invenies, conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers de Catalunya i Graus TIC.

L’objectiu de la Jornada era reflexionar sobre l’evolució del concepte Smart Cities. Durant el mati es va treballar per grups sobre diferents temes. A continuació fem un resum de les conclusions del grup de treball sobre benestar social i salut.

La tecnologia és un instrument  que pot millorar la qualitat de vida de les persones i que pot ser un factor d’inclusió o d’exclusió social. Cal tenir en compte que la tecnologia ha passat de ser una eina a ser un llenguatge.

Un dels grans reptes del món digital és la reflexió sobre els valors i l’ètica. Cal que els ciutadans s’impliquin molt  més en el debat ètic sobre les TIC i no es quedin  només amb un paper passiu, de consumidors.

La tecnologia ha de convertir-se en una solució que abordi els grans reptes socials actuals, posant-se al servei de les persones que tenen necessitat de comunicació, per diferents raons (personals, professionals o socials).

Els dispositius mòbils són una gran oportunitat per millorar la vida de les persones. Però s’ha d’establir un equilibri entre negoci i servei públic i -per tant- les Administracions Públiques han de jugar un paper important, treballant per a que tots els col·lectius -sobretot els més vulnerables- hi tinguin accés.

Les Smart Cities són les que impliquen als ciutadans en la planificació de les polítiques locals de ciutats i aquestes han de ser: saludables, sostenibles, resilents i no –només- objecte de negoci. Abans de definir les ciutats intel·ligents s’ha de preguntar als ciutadans, en tant que són persones amb drets, responsabilitats i en definitiva els qui formen les ciutats: quines necessitats tenen.

Una ciutat intel·ligent  és la que posa el ciutadà en el centre i ofereix qualitat de vida per mitjà de la innovació tecnològica.

Necessitem ciutats on viure amb qualitat, on viure bé. I al treballar-hi s’han de considerar tots els espais i àmbits que configuren la ciutat: l’espai privat, l’espai públic, els equipaments socials i el medi ambient.

La revolució tecnològica ens dóna una gran oportunitat per transformar la societat, millorar la vida de les persones i fer de Catalunya un país millor: referent en el context internacional.