Invenies posa en marxa una nova línia de servei adreça al món de l’administració local per facilitar la seva dimensió internacional.

Ajudem a incorporar els Ajuntaments als àmbits europeus de cooperació local, a identificar bones pràctiques d’èxit provat a Europa,  a facilitar l’accés a fonts de finançament europeu de projectes locals, i a projectar el municipi i les seves entitats en l’àmbit europeu.

La dinamització internacional la situem en l’àmbit de les polñitiques socials com són:

 • Inclusió social
 • Pobresa. Pobresa energètica
 • Envelliment actiu i saludable
 • Immigració
 • Discapacitat
 • Habitatge social
 • Innovació social
 • Igualtat d’oportunitats

 

La cartera de serveis és la següent:

 

 1. Incorporar l’Ajuntament als àmbits europeus de cooperació local
 • Facilitar la participació de l’Ajuntament a les xarxes europees de cooperació local, com ara EUROCITIES.
 • Proveir el Govern Municipal de la informació relativa  les polítiques locals europees i les línies i programes  de la Unió Europea.
 • Facilitar la participació de l’Alcalde i els membres de la corporació en esdeveniments internacionals rellevants en l’àmbit de les polítiques socials.
 • Promoure la participació en xarxes temàtiques o grups de treball específics per a la cerca de solucions en les polítiques socials locals.

 

 1. Identificació i transferència de bones pràctiques d’èxit provat a Europa
 • Identificació de solucions provades en altres municipis europeus per a la seva possible aplicació local.
 • Estudis de viabilitat en la implantació
 • Promoció de les visites d’estudi i els intercanvis entre gestors
 • Participació en projectes de cooperació multinacional

 

 1. Finançament europeu de projectes locals
 • Facilitar i sistematitzar informació per a l’accés als programes europeus de finançament de projectes locals
 • Assessorament a la presentació de propostes

 

 1. Internacionalització de projectes locals d’èxit
 • Aportació pròpia, a partir de l’experiència local,  a la solució de problemàtiques urbanes de caire europeu. Participació en fòrums

 

 1. Facilitar la internacionalització de les entitats socials

 

 1. Referenciar la ciutat com a espai de trobada, anàlisi i debat d’iniciatives d’àmbit europeu.
 • Organització de fòrums, conferències, reunions de treball

 

 

Per més informació contactar amb jordi.tolra@invenies.eu.mialias.net