Els valors i la implicació de les persones, juntament amb el lideratge dels directius, són clau per assegurar l’excel·lència d’una organització en moments de grans canvis.

Estarem d’acord en que les persones implicades en l’organització, sigui quina sigui la seva responsabilitat, són un element fonamental, si no decisiu, per assolir un nivell d’excel·lència que permeti assolir els objectius i avançar; fins i tot, en moments de dificultat com els que ha comportat la crisi, que encara ara és molt present.

Per tant, el factor humà és un factor clau d’èxit. Cal centrar molta part de l’esforç de la direcció de l’organització en la motivació i en el desenvolupament de l’equip de persones que configuren el projecte.

Quan parlem d’excel·lència és obligada la referència al model EFQM. Està clar que és necessari conèixer i aplicar un model d’excel·lència per a fer una tasca excel·lent en el desenvolupament de l’activitat de l’organització.

A la pràctica, algunes organitzacions que han aplicat un model de referència, s’han certificat o aconseguit un reconeixement. El resultat és clar: han aconseguit millorar i major capacitat per oferir un servei i desenvolupament més favorables. També és veritat que hi ha d’altres organitzacions que expliquen, que han aconseguit uns bons resultats sense una base explícita en el Model.

Independentment del grau d’interiorització del Model, identifiquem els principals Factors Clau d’Èxit:

  • Implicació i voluntat de les persones
  • Focus, perspectiva i transcendència
  • Coneixement i proximitat amb l’usuari/client
  • Mesurar el grau d’avanç