Avui l’atenció està focalitzada en la política nacional, però al mateix temps la vida municipal intenta respondre a les pressions quotidianes creixents. Els ajuntaments malden per superar uns problemes que són globals però que tenen una traducció directa en les necessitats immediates dels ciutadans.

A l’administració local es treballa ara en condicions d’extrema austeritat i de fortes pressions socials. La qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes depèn dels serveis que li corresponen competencialment a un ajuntament: trànsit, protecció civil, salubritat, transports públics… Però també d’altres polítiques que, sense ser obligatòries, són essencials per a la convivència i l’equilibri de la ciutadania: estratègies de prevenció de l’exclusió, gestió de la multiculturalitat, polítiques culturals, etc.

Les polítiques en favor de la cohesió social ajuden a mantenir el sentiment de pertinença a la comunitat i a promoure els valors de corresponsabilitat. Aquest és un intangible molt valuós del que cal tenir-ne cura en moments de crisi i de canvi profund com l’actual.

Però més enllà de vetllar pels serveis i per l’equilibri social al municipi amb una visió de mandat, ara, cal sobretot buscar propostes de futur, estratègiques i innovadores que a mig i llarg termini dibuixin un pla de superació i de progrés. Ara bé, sigui quina sigui la proposta s’ha d’identificar amb una idea compartida de projecte ciutat i ha de comptar amb la complicitat i l’ajuda de tots els actors públics i privats. Caldrà doncs:

  • El consens necessari entre les forces polítiques al govern i a l’oposició, per tal de que no s’encalli el projecte en els successius canvis de mandat.
  • El suport de l’equip tècnic i jurídic municipal (interventors, secretaris, serveis…) perquè adaptin la normativa fins on sigui possible, exhaurint les possibilitats internes, i proposant modificacions – si cal-, davant d’instàncies supramunicipals.
  • La implicació dels col·lectius ciutadans que, al final, seran els actors actius i passius i els beneficiaris últims de les transformacions.

Un projecte que compti amb els esforços de totes les dimensions ciutadanes identifica, cohesiona i per tant, té més garanties d’èxit.