L’acció social sense investigació és com conduir de nit sense llums: Tradicionalment, s’acostuma a separar la investigació social de l’acció social, como si es tractés de dues qüestions completament separades i diferenciades. D’una banda investiguem la realitat social, i de l’altra, pensant que es tracta d’alguna cosa completament diferent, actuem per modificar aquesta realitat.

Sembla que les persones que investiguen es situen només en el camp del pensament filosòfic – reflexiu, mentre que l’acció social és més pragmàtica. Però no tenim en compte – i és un error-, que quan els dos camps s’uneixen, el resultat és molt millor.

Quan i com ha d’intervenir la investigació en els processos de l’acció social? La resposta és senzilla: sempre.

La investigació social aplicada té com a finalitat última, aportar informació rellevant que ens ajudi a prendre decisions per millorar la nostra acció social. Això vol dir que ha de ser present en les tres grans fases de tota acció:

Abans de: durant la planificació de l’acció social, la investigació ens ajuda a comprendre les necessitats del col·lectiu amb el que tenim previst de treballar. També ens dóna moltes pistes per entendre com és la realitat vivencial dels seus problemes. Per tant, abans d’actuar, la investigació ens situa en el context exacte dels usuaris del nostre treball posterior.

Durant l’acció: la investigació ens proporciona informació molt valuosa sobre el treball que estem fent. Podem comprovar, sobre la marxa, per exemple si la nostra acció té bona rebuda per part dels usuaris; com viuen l’experiència els implicats, tant usuaris com tècnics; què podem millorar dels continguts previstos, etc.

Després de l’acció social: caldrà mesurar l’impacte de la feina feta. Tota acció es dissenya per millorar la situació d’un col·lectiu i és important saber si els nostres esforços han aconseguit assolir tots els objectius previstos, i si el treball desplegat s’ajusta al que necessitàvem per la meta perseguida. Només així podrem millorar de cara al futur.

Intervenir sense investigar és com conduir de nit amb els fars apagats. La investigació social aplicada és un gran aliat que ens ajudarà a treballar de manera més eficaç. Però a més, podem dir, que la investigació que contribueix a les inversions d’activitats amb impacte social, afegeix rendibilitat als factors habituals de tota activitat econòmica que busca la millora de la  societat.