Descripció

Partim del Model de l’EFQM com a marc més general, i en el desenvolupament dels criteris i subcriteris s’anirà introduint les matèries necessàries. Dins d’aquest marc tindrà cabuda la gestió per processos i el model ISO 9.001.

Des del punt de vista didàctic, es treballarà amb un grup reduït de participants (no més de 12), a fi que puguin prendre un rol actiu.

Es proposarà als participants un exercici d’autovaluació de la seva entitat que s’aniria desenvolupant durant tot el curs i acabaria amb un treball de síntesi, amb propostes de millora.

A qui es dirigeix

Entitats sense ànim de lucre i cooperatives.

Objectius

Dotar de recursos als participants per a exercir una tasca que els demana:

  • Comprendre els models de gestió i assessorar sobre com utilitzar-los per desenvolupar l’estratègia.
  • Advocar per a la satisfacció de les parts interessades i el compliment dels requisits.
  • Proporcionar eines per a la millora contínua.

Característiques del curs

El curs serà de 60 hores, distribuïdes en 20 sessions de 3 hores, amb freqüència setmanal.

El calendari es preveu de març a juliol de 2019, una tarda a la setmana.

El curs es realitzarà a les oficines d’Invenies (Aragó, 208-210, 6è 3a Barcelona).

Els horaris de tutoria es concretaran amb els i les alumnes.

La direcció del curs anirà a càrrec de Joan Josep Rotger, Dr. Enginyer Industrial, Soci- Director d’Invenies.

Preu

La formació oferta és 100% bonificable per a treballadors/es en actiu a través de la Fundació Tripartita.

Preu: 1.500€

Informació i inscripcions

Si vols inscriure’t al curs o rebre més informació envia un e-mail a:  formacio@invenies.eu

La realització del curs està condicionada a un nombre mínim de participants, en cas de no comptar amb aquest mínim, el curs serà ajornat.