Responsables per assolir el major impacte

El Valor Social és el Valor Afegit percebut en la qualitat de vida de les persones, com a conseqüència de la nostra activitat.

 

De mica en mica els consumidors anem prenent consciència de la importància de les nostres decisions i del poder que tenim amb l’elecció d’un producte o un servei. Perquè no n’hi ha prou amb la combinació entre qualitat i preu. Cada cop més persones es pregunten què hi ha darrere d’aquest producte. Qui el produeix? On és fabrica? Amb quina matèria primera està fet? El comportament de l’empresa respecte als treballadors, els proveïdors, el seu entorn, el medi ambient i la societat en general són qüestions que cada cop interessen més a l’hora d’escollir què comprem. De fet, podríem afirmar que són els diferents actius intangibles com poden ser: la reputació, la responsabilitat social, la marca o el disseny, els que poden oferir un avantatge competitiu mantingut en el temps, i per tant un domini del mercat.

Aquests actius intangibles no apareixen a la comptabilitat tradicional de l’empresa i generalment poc considerades. És més, no es gestionen adequadament, ni se’n treballa prou l’optimització de manera que resultin rendibles per a l’empresa. I és precisament en aquest treball d’optimització, on pot brollar més la innovació i la creació a les organitzacions.

S’han realitzat diferents estudis amb la finalitat de correlacionar alguns d’aquests actius, – com la responsabilitat de les empreses- amb la seva rendibilitat, però resulta difícil concloure’n res. Una gestió adequada de l’empresa és una gestió responsable i escrupolosa amb aquests actius intangibles. D’aquesta manera és possible que l’empresa obtingui, amb més probabilitat, uns bons resultats, incrementant-ne el rendiment financer. Per contra, des d’una perspectiva a llarg termini, aquelles empreses que no tinguin en compte els interessos dels seus stakeholders i altres intangibles, i intentin basar-ne la gestió únicament en maximitzar els beneficis econòmics, presentaran més dificultats.

És cert que cada cop són més les empreses que demostren la seva voluntat de fer les coses bé perquè tots els seus stakeholders surtin afavorits i que això, evidentment, repercuteixi en la sostenibilitat de l’organització. Per aquest mateix motiu, la responsabilitat social i altres actius intangibles de l’empresa queden sovint ocults, secrets, i les accions que es prenen no arriben al consumidor o usuari final. I és per això que val la pena esforçar-se en els Informes No Financers de les organitzacions, així com en els estudis d’Impacte Social amb els stakeholders, que ajuden a explicar què es fa i si cal optimitzar els recursos perquè aquest impacte sigui el més beneficiós per totes les parts interessades.