De què serveix la Responsabilitat Social Corporativa en una organització? Aquesta és una pregunta que, malauradament encara es fan moltes empreses. Mirem d’oferir una resposta.

Ja fa uns quants anys que sentim a parlar de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE), que no és més que un Sistema de Gestió Integral, vàlid per a qualsevol tipus d’organització: empresa, entitat social o administració.

En essència, es tracta de responsabilitzar-se dels impactes i les conseqüències derivades de la pròpia activitat sobre els seus grups d’interès: treballadors, clients, proveïdors, accionistes, societat, etc. I es basa en 2 grans eixos: el diàleg i la transparència.

També ho podem definir com: fer les coses bé. Es a dir, actuar de forma beneficiosa per a les pròpies organitzacions, el medi ambient i la societat en general. O dit d’una altra manera, i que actualment està en boca de molts, treballar per al bé comú.

Seguint amb la idea de senzillesa, podem comparar les organitzacions socialment responsables amb el ser bons ciutadans. Que, de la mateixa manera que està força interioritzat que ser solidari i reciclar 2 cops l’any no és condició suficient per ser considerat un “ciutadà responsable”, en el món empresarial també cal fer més que accions puntuals. És una manera de ser i de fer, que surt del cor de l’organització, és l’ànima, l’ADN.

Implementar un sistema de Responsabilitat Social és un compromís de millora continua, una carrera de fons que implica treballar molts àmbits, no necessàriament tots de cop, al llarg de la vida de l’organització, en les 3 grans àrees de gestió:

En l’àrea ECONÒMICA: bon govern, transparència, cadena d’aprovisionament, inversió ètica, innovació i eficiència, competitivitat, gestió de riscs.

En l’àrea AMBIENTAL: utilització responsable dels recursos i energia, reducció de residus, respecte a l’entorn global i local.

En l’àrea SOCIAL: drets humans i laborals, igualtat d’oportunitats, gestió de la diversitat, conciliació de la vida laboral i personal, promoció professional, desenvolupament de l’entorn socioeconòmic, acció social

I és, treballant en profunditat cadascuna de les 3 grans àrees que es podrà assolir la finalitat màxima que persegueix l’RSC: el Desenvolupament Sostenible.

A Invenies ens agrada explicar-ho com una evolució natural del món empresarial. Als anys 90 van agafar força els Sistemes de Gestió de Qualitat -com la ISO 9.000-, que aportaven una major eficiència i el conseqüent benefici econòmic. Durant la primera dècada del s.XXI, van aparèixer els Sistemes de Gestió Mediambiental -ISO 14.000, EMAS-, constatant el gir cap a consciències més compromeses, i en aquests darrers anys, una tercera pota: la Social -ISO 26.000, SGE21, SR 10-.

Per tant, així com els qui tenen voluntat de ser millors ciutadans cada dia creixen i evolucionen cercant la felicitat pròpia i la dels qui els envolten, fent-ho amb voluntat d’aprenentatge, ajudant als altres, fomentant el treball en equip i compartint els èxits, tenint cura del medi ambient i sent més honestos amb ells mateixos i amb la resta,… En les organitzacions tot això es tradueix en satisfacció i benestar dels treballadors, clients i proveïdors, sent més innovadors, adaptables als canvis, solidaris i compromesos amb l’entorn, participatius, col·laboratius, cooperants, respectuosos i transparents.

Si les persones que fan les coses bé es mereixen el respecte, la confiança i el reconeixement de tots, les empreses que apliquen la RSC correctament, milloraran en reputació, el que es tradueix en competitivitat. Està demostrat que ser socialment responsable té un resultat positiu en la captació i retenció de talent i el compte de resultats.

En definitiva, tot apunta en la mateixa direcció: l’ànima de l’organització.