Només obrir el llibre del Principito llegia… Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones… I em plantejo… com fer per poder entendre des de l’altre per tenir el millor d’ell en benefici a la tasca, com no fer per tallar ales d’iniciatives que podrien fer créixer les organitzacions. Explorar-nos i explorar els altres des de les imatges preconcebudes per construir-ne de noves, ens permet obrir el camp de possibilitats per innovar i generar equip creatiu i de creixement.

 De fet, tal i com ens continua relatant l’autor del Principito,  … Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre: “Es un sombrero”. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable… (pàg 2)…hem de poder tenir una conversa sincera i honesta a les organitzacions per no sentir-nos sols, si no al contrari, sentir que formem part d’un projecte comú. Ara bé, i tots els que hem treballat amb equip sabem que no és tasca fàcil. Els rols explícits es barregen amb els implícits i, fins i tot, arriben a tenir més força en les relacions que s’estableixen. Descobrir el rol atorgat pels altres i agafat per un mateix dins del sistema a que pertanyem ens ajudarà a entendre les dificultats dels equips i prendre responsabilitat en les transformacions per poder generar dinàmiques més creatives i generadores de idees. És tasca del consultor acompanyar a les organitzacions a la descoberta dels rols i les relacions i donar suport en descobrir els elements que els ajuden i els que els dificulten. La mirada externa del consultor sense emoció que envaeixi el pensament pot donar llum i posar paraules al que l’equip no es capaç de veure per ell mateix.