Carta de presentació d’Invenies del Director General

Ben segur compartireu amb nosaltres que recentment estem constatant que les entitats socials, com en la resta de països europeus occidentals, estan immerses en una profunditat de canvis i noves polítiques socials. Estem assistint al replantejament de grans reptes, tals com la definició de nous models de funcionament i fins i tot el propi concepte d’Innovació Social.

Reptes que han de permetre replantejar si cal, els actuals sistemes de govern de les nostres organitzacions, per tal d’aportar valor que condueixi a una orientació a resultats, no només socials, sinó també econòmics…i també la innovació en la gestió interna i les innovacions en els serveis, al temps que es redueixen els costos i es generen processos reproduïbles, amb la integració de les, ja no noves tecnologies, per tal de donar respostes més globals i alhora personalitzades…

Aquest escenari actual ens obliga, més que en altres moments, a la innovació i la reenginyeria, i això, segons el nostre parer, només serà possible si som capaços de construir i gestionar organitzacions que es qüestionin i debatin de forma contínua i integrada els seus plantejament, en la ben entesa de que avui ja no podem considerar que hi hagi res fix…

Invenies neix amb aquest compromís, amb el de contribuir a configurar un tercer sector potent i amb una amplia base social, però amb la consciència de que per aconseguir-ho cal introduir la “dimensió social” en les estratègies de totes les organitzacions, ja siguin públiques, privades, amb afany o sense afany de lucre…amb la nostra manera de fer, amb I + S. La “I” d’Innovació, però també d’Impuls, Intuïció, Interès, Implicació i la “S” de Social, però alhora de Sensibilitat, Seny, Sensatesa, Solucions…

En nom de tots els que formem part d’Invenies, voldria convidar-vos a revisar en aquestes pàgines tot allò que ha de succeir en les vostres organitzacions, el que ha de venir per afrontar el vostre canvi, estem convençuts de que ho trobareu, que ho descobrireu, aquest és el nostre repte.