Footprint in the SandEntenem per impacte social l’intent de mesurar quantitativament els canvis que provoquen en la societat determinades accions que realitzen les organitzacions. Aquest és un concepte que ha començat a sonar en l’àmbit de les entitats socials i d’algunes empreses, des de fa no gaire temps.

El concepte d’activitat econòmica amb impacte social tracta de sumar a la rendibilitat habitual d’uns actius una faceta que té com a objectiu l’ajuda a la societat. Si parlem d’inversions amb impacte social podem dir que són aquelles que combinen rendibilitat a aquests factors de millora de la societat.

Sense cap mena de dubte aquest és un concepte determinant ja que permet avaluar no només l’activitat realitzada, factors que tradicionalment s’han avaluat en les activitats socials, sinó també l’aportació que aquesta activitat ha generat en el seu entorn: ens ajuda a convertir la despesa social en inversió social.

Hi ha, però, una qüestió que m’agradaria posar a sobre la taula. Es tracta del fet que hagin estat actors no vinculats directament a l’acció social els qui hagin iniciat el desenvolupament del concepte, per necessitat de contrarrestar els efectes d’una crisi que ha tingut el seu origen en l’abús que les grans institucions financeres han fet del mercat amb una desmesurada voracitat per generar guanys al preu que sigui i això ha despertat una necessitat de rentar la cara a les finances.

Aquest fet no treu valor a que es comenci a mesurar l’impacte social mitjançant eines de mesura objectiva del mateix, però que ens qüestiona les capacitats del sector social per desenvolupar un model d’avaluació que doni el valor real de l’activitat que es fa.

Fa molts anys que les entitats social treballen en activitats amb impacte social, però no s’ha sabut explicar. Cal seguir actuant, però sens dubte cal veure com es mesura aquesta actuació.