Innovació, reenginyeria, millora de processos, millora contínua, o solució de problemes tenen un denominador comú: fer alguna cosa diferent de com s’estava fent fins ara. Com trobar noves idees per fer aquestes coses diferents?

Es tracta d’innovar, en el sentit més ampli de la paraula: noves maneres de veure les organitzacions, noves estratègies, nous processos, nous productes, noves solucions a nous, o vells problemes tan si són tecnològics com si no.

El primer pas per a qualsevol innovació és pensar, i creure, que les coses es poden fer d’una altra manera i, després veure quines poden ser aquestes “altres maneres” i, finalment, decidir quina de les alternatives trobades respon millor a la qüestió plantejada. Una bona idea pot ser la solució a certs problemes, però només un punt de partida, encara que imprescindible, per a la innovació.

Ser creatiu, en el sentit de ser capaç de generar moltes idees, o idees originals tampoc és suficient per a donar resposta a un problema. Hi ha un abans i un després de la creativitat.

La creativitat no pot ser un succedani de la recerca i de la informació actualitzada. És a partir de coneixements anteriors quan la creativitat pren el seu sentit. I, després, caldrà traduir les “protoidees” o “idees boges” en idees operatives. Tot això demana una disciplina.

D’altra banda, i encara que hi hagi persones creatives per caràcter, hi ha una bona quantitat d’eines que ajuden les persones i, més en particular els equips a generar noves idees.

 

Foto: Asier Gallastegi Fullaondo