El OuiShare Festival ha posat en evidència que l’economia col·laborativa és una tendència que ha arribat per quedar-se. Es tracta d’una onada basada en la incorporació de la tecnologia i impulsada per un canvi cultural, que radica en la presa de consciència: “del poder que tinc com a consumidor”.

En el OuiShare Festival pots trobar-hi de tot. Els organitzadors diuen que aquí hi ha la virtut i la riquesa del Festival: la participació de persones que es mobilitzen per ideologia (promouen un canvi social, econòmic, de poder, etc) i d’altres que troben oportunitats de desenvolupar models de negoci nous en els plantejaments col·laboratius.

En principi, sembla que aquest terreny és més adient per visions socials i associatives, però s’ha d’estar alerta, doncs també pot donar lloc a nous oligopolis que busquen la màxima rendibilitat per a uns pocs.

Aquests plantejaments d’economia col·laborativa no són nous a Catalunya: Existeix una tradició col·laborativa (en forma d’associacions, cooperatives, fundacions, consorcis, etc.), que comporta que -culturalment- estiguem preparats per assimilar l’evolució que es proposa.

A més l’Economia Col·laborativa pren força gràcies a un canvi cultural que s’està produint entre la població. Venim de la cultura del “sóc el que tinc” i de l’aparença: el tenir un determinat cotxe, un habitatge en propietat, una segona residència, etc. Aquest plantejament està canviant, per construir d’una forma diferent la pròpia identitat social: sóc el que menjo, el que consumeixo, el que faig i com ho faig.

Sentir-se ciutadans abans que consumidors està en alça. És un sentiment que comporta un canvi ideològic. Els grans referents i els grans poders no pateixen una crisi de reputació, sinó de legitimitat. El consumidor s’ha adonat del poder que té i s’ha convertit en un ciutadà més actiu i/o crític.

Un indicador de la força d’aquesta onada és els recursos que les grans empreses multinacionals estan destinant: ja han començat a moure fitxa per no quedar-se al marge. Han d’estar alerta. Saben que les transformacions tecnològiques i culturals fan néixer noves línies de servei (en el millor dels casos) o inclús generar models de negoci tant innovadors que, de la nit al dia, es converteixen en una competència que els treu del mercat. Un bon consell per aquestes multinacionals és que ja s’inscriguin en la propera edició del OuiShare Festival i per participar merescudament de la seva “ressaca”.