Una dada que em va cridar l’atenció en el darrer Congrés del Tercer Sector Social és que a Catalunya hi ha 100.000 persones empleades en entitats no lucratives (a part de 245.000 voluntaris), i que el sector mou el 2,8% del PIB.
Encara que hi hagi una gran varietat d’activitats i de dimensions  en aquestes organitzacions, és un fet que moltes d’elles han de fer front a reptes molt semblants a les d’empreses que no pertanyen al sector. Les exigències d’eficiència amb els recursos públics o privats que se’ls confia, i de qualitat envers els clients / usuaris / beneficiaris són prou serioses. Tot i això, encara es sent dir sovint que les ENL no poden ser portades “com una empresa” i que les eines de gestió no els resulten adequades.

És cert que les ENL presenten algunes especificitats que compliquen encara més la gestió: ni l’assoliment dels objectius ni l’eficiència es poden mesurar en temes monetaris, cal traduir valors a termes operatius, hi ha conflictes entre la visió missional i la necessitat de pagar les nòmines, les estructures de poder són sovint poc clares…
Però, de fet, cap eina és adequada si s’aplica sense criteri, ni en el tercer sector ni en cap altre. Per exemple en la gestió de la qualitat, el problema no és ISO 9001, és entendre què vol dir fer-ho bé i com expressar-ho en termes mesurables.
És per això que hem creat Invenies,  consultors amb experiència com a directius o executius en ENL, però també fora del sector, amb la voluntat d’ajudar les ENL a millorar la seva gestió (estratègia, processos organitzatius, innovació, TIC, comunicació, relacions internacionals), aportant el coneixment ila sensibilitat de les característique del sector, i el rigor i exigència de la gestió professional