El nom d’Invenies

Invenies té significat en llatí, vol dir trobaràs, descobriràs, allò que ha de venir.

És un nom escaient per a la nostra empresa perquè la funció de la nostra empresa és la d’ajudar als nostres clients a trobar i descobrir com anar més enllà, com millorar i com innovar.

Invenies es comença a escriure amb una lletra i. Una vocal que ens serveix per evocar atributs que ens defineixen:

Innovació, Intuïció, Interès, Impuls, Implicació, Impacte

I acaba amb una S que ens evoca les idees:

 Social, Sensibilitat, Somni, Seny, Servir, Solució