Des de que les noves tecnologies ja no són tan noves, cada cop hi ha menys excuses per no facilitar a la població moltes de les dades de les quals disposen les administracions públiques.

Més enllà de poder realitzar tràmits electrònicament, qüestió en què (massa) poc a poc les administracions van avançant, hi ha una immensa quantitat d’informació que els organismes públics van acumulant i que poden ser d’utilitat per a la ciutadania. Un exemple molt clar el trobem a l’Institut d’Estadística de Catalunya, que a través de la seva pàgina web ofereix un catàleg enorme de dades consultables.

L’administració local com és lògic pot oferir unes dades més limitades, però tot i així hi ha casos en què també s’ha apostat per fer un veritable observatori local. És el cas de Sabadell, on es poden trobar dades de molts àmbits diferents, desglossades per districtes i recopilades en anuaris estadístics. Un altre exemple similar el trobem a l’ajuntament de Terrassa. També val la pena destacar els indicadors que des de fa uns anys publica l’ajuntament de Sant Cugat. A més de dades del municipi, detallen de forma exhaustiva les despeses dels serveis que ofereixen, quant costen a cada ciutadà o com s’executen els pressupostos. Es tracta d’un exercici de transparència que molt pocs fan.

Fer aquests anuaris estadístics sol comportar molta feina, i per molt complerts que siguin no garanteixen que la informació que busqui un ciutadà o una empresa hi sigui.

En aquest sentit hi ha administracions que intenten anar més enllà d’oferir taules i gràfiques. Resulten molt interessants els projectes d’Open Data que s’han posat en marxa a ajuntaments com el de Barcelona, Badalona o Lleida, i també des de la Generalitat. Es tracta d’oferir dades en una format estandard, actualitzades periòdicament i obertes a tothom, de forma que siguin els propis usuaris els que facin el tractament de les dades per aconseguir la informació que els resulti útil.

En aquests temps en què la gestió de les administracions públiques està tan qüestionada, la transparència no només és recomanable, sinó necessària i cal aplaudir les iniciatives que l’afavoreixen.