La comunicació és un pilar fonamental en qualsevol organització, ja sigui una empresa o una entitat sense ànim de lucre. I és que, una bona gestió de la comunicació sempre revertirà en la qualitat de la pròpia organització.

La comunicació s’ha de contemplar com un concepte holístic, on tanta importància té el gabinet de premsa, les xarxes socials com les relacions públiques. En aquest sentit, no es recomanable menysprear cap acció de comunicació, ja que tot comunica, i aquestes han de ser coherents amb els valors de l’organització.

Moltes vegades les organitzacions incorren en errors en la seva comunicació, que si no es gestionen a temps poden incidir en la seva reputació. Amb seguretat, el més difícil en una situació de crisi es decidir en quin moment parlar. La tendència quasi natural és no aparèixer i tancar-se, negar-se a parlar i esperar que els periodistes es cansin i abandonin l’escenari. No obstant, l’actitud més positiva davant una crisi és donar la cara, mitjançant una estratègia ben planificada. En aquest sentit, de vegades no cal convocar una roda de premsa, sinó només un bon ús de les xarxes socials.

D’altra banda, les organitzacions han d’aprofitar les oportunitats de visibilitat. S’ha de tenir el compte que els mitjans de comunicació agraeixen la diversitat de notes de premsa i les diferents fonts d’informació. Un premi, la inauguració d’una nova instal•lació, el llançament d’un nou servei o producte, el nomenament d’un càrrec pot ser una oportunitat per aparèixer en els mitjans de comunicació i alhora donar-se a conèixer davant l’opinió pública. Això sí, s’ha de “vendre” la notícia al periodista o mitja de comunicació adient.

Així doncs, les tàctiques són imprescindibles per una bona comunicació, però es tornen inútils si l’estratègia està equivocada. Cada vegada més les organitzacions incorporen la comunicació en llocs clau per assolir el seus objectius socials i incrementar la seva competitivitat.