Ens trobem en un moment d’escassetat de recursos i d’increment de la demanda social. La paraula “retallada”  està a l’ordre del dia. La consigna, “fer més amb menys”. El problema, com es fa això.

Fins i tot en moments menys difícils, les organitzacions de qualsevol mena ha fet esforços més o menys sistemàtics i més o menys reeixits de millorar la seva eficiència,és a dir, de fer més amb menys. Aquesta activitat és el que se’n diu “millora contínua” i forma part del que en diem cultura de la qualitat, que moltes entitats tenen incorporada des de fa temps.

Però ara no n’hi ha prou amb millores incrementals. Situacions noves demanen solucions noves. Això implica innovar, fer les coses d’una altra manera, o fer altres coses. La nostra experiència, a través d’Innopro, ens diu que això és possible, si algú ho impulsa i l’organització no hi posa barreres insuperables. Ho ensenyem en el Master MBI de la UPC.

Les particularitats de les entitats no lucratives demanen un tractament específic de la innovació, que tingui en compte aspectes com:

  • La definició del resultat desitjable de la innovació. En altre tipus d’entitats, serien majors guanys. En entitat no lucratives, cal decidir-ho. Sabem que no és fàcil. Atendre més gent amb els mateixos recursos? Però, amb quina mena d’atenció? La mateixa atenció, amb els mateixos paràmetres? Un altra tipus d’atenció que porti als mateixos resultats? Quins resultats? Qui pren la decisió sobre el resultat desitjable?
  • Les rigideses. Una empresa mercantil pot buscar un altre mercat, o pot canviar d’activitat. En entitats amb objectiu social, inclosa l’Administració, difícilment es pot buscar “un altre mercat”. Només es pot provar d’atendre’l d’una altra manera. També el tipus de coneixement dels professionals de l’entitat pot ser un factor limitant: un canvi profund en la manera de treballar les deixaria “fora de servei”.

Per tot plegat, abordar la innovació en entitats socials demana una combinació entre el domini dels processos d’innovació, i el coneixement de les especificitats d’aquestes entitats. A Invenies ens esforcem per aconseguir aquesta combinació, i per innovar en la manera d’ajudar a innovar.