no-thanks-were-too-busyLes organitzacions que volen actuar en l’àmbit del que en diem dimensió social (tota aquella activitat que va dirigida a la millora de la qualitat de vida de les persones ja sigui en l’àmbit individual o grupal), disposen de recursos limitats i insuficients; els reptes socials són molts i de difícil solució. Aquesta circumstància fa que les organitzacions hagin de ser molt eficients i eficaces. Sovint, per aconseguir-ho, necessitem invertir en coneixement. Coneixement que ens permetrà anar més ràpid en el desenvolupament de determinats processos i en el seu aprenentatge (per assaig o error), i coneixement que permetrà fer salts qualitatius cap endavant.

L’èxit serà conseqüència de molts elements. Sabem del que no podem oblidar abans d’iniciar la marxa (una bona planificació, disposar dels recursos necessaris, l’equip, etc) i sabem allò que hem de tenir present durant el camí (que és dins nostre) i forma part de l’immaterial de la nostra cultura: i que té a veure amb la capacitat de canviar, d’anticipació, d’innovar.

A la vida tenir clar on vas és important. Ja sigui en l’àmbit personal, social o professional. Ho és perquè posar-se en marxa és el resultat de dos elements molt importants: saber què vols i tenir la suficient motivació. Aquest plantejament també ens val en el terreny de les organitzacions. Per això, la virtut del bon dirigent o directiu és la de saber conduir la seva nau (agafant un símil mariner) cap el seu objectiu, sabent que el camí no és recte, que hi haurà circumstàncies pel camí que faran rectificar el rumb, anar més lent del que s’esperava, i dotar-se de recursos extres que no s’havien previst inicialment. Tot i així, no s’arriba exactament on es volia: ens haurem quedat curts o potser haurem anat més enllà.

Tenir clar on vas comporta: saber aixecar el cap i mirar totes direccions, no fos cas que estiguis deixant enrere algun element o algun recurs valuós que hi ha al teu costat, o que no vegis les oportunitats o amenaces que s’apropen per davant. És en aquest terreny on les empreses de consultoria aporten el seu valor, sobretot quan acompanyen en una part del camí: proporcionant coneixement i eines necessàries,  i cobrint –alhora- més angles de visió, fins i tot, per mirar-nos a nosaltres mateixos.