Els plans d’inclusió social són una bona eina per treballar els àmbits relacionats amb la vulnerabilitat social, que van més enllà de les accions concretes que poden afavorir aquelles persones que més ho necessiten. Es tracta d’una manera de fer poc habitual als ajuntaments, ja que requereix un grau important de col·laboració en les diferents àrees internes, que això ja de per sí sol pot ser difícil, però també amb altres agents implicats al municipi: administracions supramunicipals, entitats o empreses del territori.

Ara que fa poc que s’han constituït els nous governs municipals és un bon moment per plantejar reptes ambiciosos, i els plans d’inclusió en seria un. L’administració local és la més propera a la ciutadania i la que ha d’oferir respostes més ràpides als problemes que es plantegen cada dia. Aquesta urgència del dia a dia fa que sigui més difícil la planificació a llarg termini i que aquests projectes requereixin d’una voluntat política i un lideratge clar.

La necessitat de la participació de tots els actors implicats en aspectes socials en els plans d’inclusió, té una doble vessant molt interessant: d’una banda la optimització de recursos tant important en un context de crisi com l’actual, en què els pressupostos tant de l’administració com de les entitats socials es veuen seriosament compromesos. Només el fet de posar a treballar conjuntament dues àrees, dues entitats, o administració i entitats, fa que es coneguin iniciatives que s’estan portant a terme amb el desconeixement de la resta. I d’altra banda, hi ha la participació i implicació d’una part important de la ciutadania en la planificació de les polítiques locals, que en el cas de la inclusió resulta més senzill de generar consens.

Aquest és només un exemple, i malauradament no és la pràctica habitual dels consistoris, però sí que resulta una bona fórmula per tal d’anar canviant dinàmiques a l’administració, i acostar-se a un model molt més interessant on l’orientació a la ciutadania, la participació, l’eficiència i la transparència i siguin les guies de la seva actuació.

Des d’Invenies col·laborem des del 2013 amb l’Àrea de Serveis a les Persones de la Diputació de Barcelona per tal d’implementar – precisament-, els plans locals d’inclusió i de cohesió social a diferents ajuntaments. Aquesta estratègia respon a una voluntat de planificar l’activitat dels ajuntaments en una perspectiva inclusiva i de benestar. Això requereix anar molt més enllà dels propis serveis socials, i té com a prioritat generar coneixement sobre la població i actuar d’una forma transversal per fer front als reptes que se’n deriven, optimitzant al màxim els recursos del municipi.