El Consell de ministres va aprovar el Pla Nacional d’empreses i drets humans el passat 28 de juliol de 2017. Aquest pla pretén protegir els drets humans davant de qualsevol impacte negatiu, que l’activitat d’una empresa,  pogués tenir sobre ells.

Amb aquest Pla es dona resposta als requeriments de la Unió Europea en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses, de la Comissió Europea  i de l’agenda 2030, pel desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

El Pla d’empreses i drets humans convida a les empreses a sumar-se a la tendència d’enfocar l’estratègia de negoci d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, com a mesura per generar un major valor afegit.