I quina diferència suposa respecte a la RSC que realitzen les empreses?

 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució anomenada “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”.

L’Agenda estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ( “ODS”) i 169 metes; encara que no són jurídicament obligatoris, hi ha el ferm compromís dels 193 països signants de coordinar els esforços, integrar els ODS en les seves estratègies nacionals i treballar d’acord a les metes definides des del 2016 al 2030 ( “Ens comprometem a treballar sense descans per tal d’aconseguir la plena implementació de la present Agenda d’aquí a 2030 “… i ..” prometem que ningú es quedarà enrere. “

Així, l’Agenda 2030 estableix un marc comú consensuat que serveix de guia per a tots els agents de la societat, de l’economia, de la política en l’acció contra la pobresa i el deteriorament del planeta.

El gran pas que suposa per a la cooperació internacional és que s’abasta un concepte holístic, en afirmar que “the SDG are integrated and indivisible and balanç the 3 dimensions of sustainable development …” és a dir, ja no només es contemplen els aspectes mediambientals , sinó que s’inclou, de forma integrada i inseparable, les dimensions, econòmica, mediambiental i social.

L’Agenda 2030 fa una crida a la mobilització de tots els agents de la societat i de l’economia com a agents clau en la consecució dels ODS, així, en l’article 67 fa referència específicament a les empreses:

Article 67: “L’activitat empresarial, la inversió i la innovació i la innovació privades són els grans de la productivitat, el creixement inclusiu i la creació d’ocupació. Reconeixem la diversitat del sector privat, que inclou tant a les microempreses com a les cooperatives i multinacionals.

Exhortem totes les empreses a que aprofitin la seva creativitat i innovació per resoldre els problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible.

Fomentarem un sector empresarial dinàmic i eficient, protegint al mateix temps els drets laborals i els requisits sanitaris i ambientals de conformitat amb les normes i acords internacionals pertinents i altres iniciatives que s’estiguin duent a terme en aquesta esfera, com els Principis Rectors sobre les empreses i els Drets humans i les Normes laborals de l’Organització internacional del treball, la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els principals acords multilaterals, per als que siguin part en ells. “

El gran repte per a les empreses no és realitzar accions filantròpiques alineades amb algun o diversos dels ODS sinó que consisteix en integrar els ODS en la seva cadena de valor.

En integrar ODS a la cadena de valor de les empreses s’aconseguirà el desenvolupament de nous segments de mercat, el foment de la innovació, la confiança del mercat i millora de la relació amb els clients, empleats, sector públic. I, sobretot, es pal·liarà el cost negatiu de no fer-ho: la seva pròpia obsolescència o sortida del mercat per falta d’adaptació.

Veure més