Quan una organització realitza un projecte vol saber quin impacte tindrà. Mesurar-ho no sempre és fàcil, i sovint s’hi ha de dedicar molts recursos. Ens podem trobar en la situació que la nostra organització gestiona molts projectes paral·lelament, i resulta impossible fer-ho per tots ells si hem de fer treball de camp. Recentment a Invenies vam crear un algoritme que permet preveure prèviament o avaluar un cop fet l’impacte social de molts projectes alhora, a partir de dades com el número de beneficiaris, als col·lectius als que es dirigeix, les accions que es porten a terme, o el grau d’innovació entre d’altres. Aquest algoritme permet detectar quins son els punts forts i febles dels projectes, i sobretot comparar-los entre ells. Aquesta avaluació realitzada amb dades objectives, pot servir de punt de partida o com un element rellevant a l’hora decidir els projectes que val la pena potenciar i aquells que mereixen una reflexió i que potser cal reformular. Això és el que hem fet recentment amb els projectes de la Magic Line de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, ajudant-los a classificar els seus projectes segons l’impacte social que es preveu que tindran si s’assoleixen els objectius. Esperem que aquesta eina pugui ajudar a moltes més organitzacions, i que un elevat número de projectes no sigui obstacle per mesurar l’impacte social.