Entitats no lucratives

//Entitats no lucratives

Lliçons apreses del Marc Lògic

L’Enfocament del  Marc Lògic (EML, o, en anglès Logic Framework Approach) és una guia per a la formulació de projectes -en especial de caràcter social-, que implica el que podem anomenar una ajuda al pensament per estructurar idees.  […]

Les entitats, reconversió o canvi radical

En aquest mesos al voltant de canvi d’any, en els que d’una manera o una altra propiciem a les nostres organitzacions la reflexió, l’avaluació i el balanç de l’any, i on els bons propòsits formen la base del plantejament de la nostra actuació, ja ens han advertit de que en aquest 2013 s’assolirà la xifra [...]

By | Gener 18th, 2013|Entitats no lucratives, Invenies|0 Comentaris

Lideratge en temps de crisi

La gestió en temps de crisi és un repte que qüestiona tots els pilars: la cohesió i la motivació de les persones, l’estratègia, la missió, els valors, etc. No importa quin sigui el tipus d’organització: l’empresa privada, l’administració, una entitat del tercer sector o un territori. […]

La fractura digital a les entitats

La xarxa no s’està mai quieta, sinó que evoluciona a una velocitat difícil de seguir. Fa quinze anys tenir accés a Internet i correu electrònic es va començar a fer necessari. Després empreses i entitats van adonar-se de la importància de tenir la pròpia pàgina, on les persones els poguessin trobar i contactar-hi de forma [...]

By | Gener 8th, 2013|Entitats no lucratives, Invenies|0 Comentaris

Del voluntariat d'empresa a les empreses voluntàries?

Després del Congrés Europeu de Voluntariat de fa  un any (i abans, òbviament), s’ha escrit àmpliament al voltant del concepte de voluntariat, els marcs emergents, les noves formes de voluntariat i un seguit de qüestions relacionades. D’aquestes, em sembla remarcable l’ascens d’una nova categoria de voluntariat: el voluntariat d’empresa. El voluntariat d’empresa fa referència a aquelles activitats que [...]

By | Novembre 6th, 2012|Empresa, Entitats no lucratives, Invenies|0 Comentaris