Oferim serveis de suport tècnic i gestió de projectes i serveis per desenvolupar continguts socials: diagnosi i desenvolupament de plans d’inclusió social, plans d’igualtat, de participació, de voluntariat, entre altres.

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES SECTORS D’ACTUACIÓ

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Coneixement i experiència professional en el camp de les polítiques socials i dels serveis per a la millor qualitat de vida de les persones són el nostre posicionament. Posem al servei de les administracions públiques la nostra experiència i capacitat de gestió de plans i projectes.

ENTITATS NO LUCRATIVES

Estem al servei de les organitzacions que treballen pel benestar de les persones. La nostra proposta pretén donar resposta a les necessitats que tenen les entitats en aquests temps de canvis i de nous reptes, tant per a les entitats mateixes com pel conjunt de la societat.

EMPRESES SOCIALS

Al servei de l’emprenedoria social, les iniciatives empresarials en el marc de l’economia social, i de les empreses en general. Col·laborem amb l’empresa que vol ser més competitiva alhora que busca un impacte positiu en el seu entorn.

Posts relacionats