Cada dia treballem amb més organitzacions. Ara ja podem afirmar que som una de les principals empreses de referència en l’àmbit de la consultoria social. De fet, treballem amb els principals agents del sector dels quals, destaquem:

  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • Barcelona Activa
  • Omnium Cultural
  • Fundació Roca i Pí
  • Casal dels Infants
  • Fundació Badalona Capaç
  • FASVOL Fundació La Caixa
  • Cipo sccl, La Sínia sccl, Ateneu Sant Roc
  • Fundació Claror, Alzheimer Catalunya, Juvanteny

A nivell internacional, col·laborem amb l’ASCE (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances) en el projecte “Economic Grouth through Local Health & Innovation Strategies”

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES ÚLTIMS PROJECTES REALITZATS

2019-03-15T12:17:53+00:00

Escola de l’aigua – SROI

L'Escola de l'Aigua és una unitat de negoci de Suez Water Spain la raó de ser és el coneixement aplicat a la gestió sostenible del cicle global de l'aigua, ajudant a la generació i transmissió de coneixements amb èmfasi en el cicle de l'aigua en el consum humà . Com a unitat de negoci, L'Escola de l'Aigua realitza una clara aportació a través de la gestió del coneixement als valors i objectius de canvi social que promou Suez Water Spain.  Però una cosa és constatar que L'Escola de l'Aigua treballa en favor d'aquests valors i una altra molt diferent [...]

2019-03-15T08:05:05+00:00

Estudi d’Impacte social dels equips d’atenció psico-social en malalta pal·liatius

Forum ITESSS Utilitzant la metodologia SROI (Social Return on Investment) càlcul de l’impacte social que té l’atenció de psicòlegs i treballadors socials amb malalts pal·liatius i el seu entorn més proper a través de l’anàlisi de l’activitat de 5 equips d’atenció psicosocial. Estudi que analitza l’impacte social sobre tots els stakeholders implicats, no només pacients i familiars, sinó també administració pública, institucions socials i sanitàries o equips de professionals sanitaris i socials amb els que coexisteixen, treballen i es coordinen. L’estudi pretén analitzar quin es el canvi desitjat i pel qual es desenvolupa la iniciativa, quin es el canvi que [...]

2019-03-13T18:15:38+00:00

Projecte europeu d’Innovació en el sector de la Salut

Ajuntament d'Igualada Invenies, en col·laboració amb la Regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, lidera el projecte Europeu URBACT II de desenvolupament municipal pioner en el camp de la innovació en Salut (Economic Grouth through Local Health & Innovation Strategies). L’objectiu del treball anomenat 4D CITIES, és identificar el potencial que té l’administració local en la promoció de pràctiques en innovació en el sector de la salut, situant als ciutadans en el centre dels models de desenvolupament sanitari, com a coproductors de la seva salut i alhora afavorint el creixement econòmic a nivell local. URBACT és un programa [...]

2019-03-15T12:19:24+00:00

Pla de Voluntariat

La Fundació del FCBarcelona es va proposar iniciar una nova etapa per incorporar la participació de persones voluntàries en la seva activitat. Per avançar en aquesta línia es va proposar elaborar un pla Pla de Voluntariat. Aquest Pla de Voluntariat dona resposta a la voluntat d’incorporar persones voluntàries al funcionament de la Fundació de forma reflexionada i responsable. El Pla de Voluntariat defineix quins són els rols, les funcions i les activitats a desenvolupar, i incorpora un reglament de règim intern per desenvolupar adequadament les accions voluntàries. L’elaboració del pla de Voluntariat del Barça el va desenvolupar un equip multidisciplinari [...]

2017-01-24T22:09:49+00:00

Una estructura organitzativa al servei de l’estratègia

FAPAC El projecte desenvolupat per Invenies ha suposat un impuls a les accions estratègiques aprovades per l’entitat. El treball ha consistit en una definició de tasques i dels procediments en interrelació amb els processos operatius. L’objectiu del treball era el d’ajudar la FAPAC, i en particular els responsables dels processos a avançar en la definició de l’estructura organitzativa i en la programació de les accions estratègiques relacionades en cada procés..

2017-01-24T22:09:50+00:00

Suport tècnic en el seguiment anual del Pla de Gestió econòmic-financer

Ateneu Sant Roc Procés de consolidació dels comptes de l’entitat que, partint d’una situació que ja és sòlida, permetin assegurar tota l’activitat. Invenies ha actualitzat els models de gestió. Això permet garantir la viabilitat de l’entitat i alhora, millorar l’impacte sobre els usuaris. Tot el treball desenvolupat està basat en els principals models reconeguts com de referència, incorporant els del Cicle d’Assignació de Recursos, Finançament, Gestió Administrativa, Comptabilitat Analítica i assignació de Costos i Gestió Pressupostària, així com els Registres d’Indicadors i Ratis.

2017-01-24T22:09:51+00:00

Millora de la incorporació dels voluntaris

FASVOL - Federació d’Associacions de Voluntaris de “la Caixa” L’anàlisi del procés d’incorporació de voluntaris i proposta de millora té com a objectiu identificar els diferents processos de l’organització que intervenen en el moment que una persona decideix esdevenir Voluntari de “la Caixa”. El projecte, desenvolupat per Invenies, estudia els processos vinculats a la incorporació de nous voluntaris, analitzant-ne els diferents agents implicats, els sistemes d’informació utilitzats i els principals ratis d’avaluació del procés.

2017-01-24T22:09:52+00:00

La Fundació Badalona Capaç busca patrocini per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat

Fundació Badalona Capaç Invenies col·labora amb la Fundació Badalona Capaç per tal de potenciar la captació de finançament per a les activitats de la Fundació, reforçant la seva política de fundraising. Un pla de captació de fons, acompanyat d’un pla de comunicació, guia la implicació sistemàtica i continuada, ja sigui en forma de patrocini i/o comercialització de serveis, per part d’empreses i d’altres institucions privades. En aquest cas, Badalona Capaç utilitzarà aquest sistema per renovar la sala d’estimulació multisensorial.

2017-01-24T22:09:54+00:00

Elaboració d’un sistema de gestió d’informació econòmica pel Casal dels Infants

Casal dels infants Davant de la necessitat de disposar amb agilitat d’informació econòmica i financera per a la presa de decisions i la de simplificar, fins on resulti possible, la feina de l’equip de gestió econòmica del Casal dels Infants de Barcelona, Invenies ha confeccionat un nou sistema d’informació. El treball desenvolupat està basat en els principals models de referència, incorporant els del Cicle d’Assignació de Recursos, Finançament, Gestió Administrativa, Comptabilitat Analítica i assignació de Costos i Gestió Pressupostària, així com els Registres d’Indicadors i Ratis. També en l’avaluació dels processos administratius es consideren les bones pràctiques de [...]

2017-01-24T22:09:55+00:00

Nou web corporatiu de la Fundació Roca i Pi

Fundació Privada Roca i Pi La Fundació Roca i Pi, dedicada a desenvolupar diverses iniciatives de suport social a Badalona, ha iniciat una nova etapa, obrint-se a la societat catalana en general i a la de Badalona en particular. Han posat en marxa un nou sistema d’organització, una definició de noves línies d’actuació i un nou posicionament. Per acompanyar degudament aquests canvis interns i de projecció exterior de la seva singularitat i de la seva missió, la fundació necessita en una primera etapa disposar d’eines de gestió de la comunicació pròpies i adaptades a les noves necessitats i [...]

2017-01-24T22:09:55+00:00

Òmnium adapta la seva estructura organitzativa per millorar el seu funcionament

Òmnium Cultural L’aportació de l’equip de consultoria d’Invenies ha estat la d’ajudar Òmnium Cultural a adaptar la seva organització operativa a les necessitats detectades en un estudi que identificava els àmbits que calia millorar. El projecte ha comportat el disseny i la posada en marxa d’una estructura organitzativa basada en els processos clau de l’entitat, reforçant la comunicació interna entre la Junta, l’equip tècnic i les Juntes Territorials.

2017-01-24T22:09:56+00:00

Nova edició del programa per facilitar eines a les persones emprenedores

Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona El programa d'Emprenedoria Social desenvolupat per Invenies i impulsat per l’empresa, Barcelona Activa, està pensat per ajudar a persones emprenedores a crear i consolidar la seva pròpia empresa incorporant l’àmbit social com a actiu de valor. Segons l’organització impulsora, l'objectiu és "canviar i evolucionar cap a una societat més justa i ben organitzada socialment". Per això, el Soci-Director d’Inveneis i president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, assegura que "qualsevol acció que posem en marxa, en la perspectiva de la creació econòmica, tindrà conseqüències sobre nosaltres i també sobre l'entorn". En aquest sentit, Sabater considera que les empreses han [...]

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

ÚLTIMS POSTS

SUBSCRIU-TE AL PUNT D’ACTUALITAT

ACTUALITAT

ELS NOSTRES CLIENTS