Proposem crear un espais per a la Innovació Social

Sabem que la innovació social es pot abordar com un procés sistemàtic, com tot tipus d’innovació. Un aspecte diferencial del procés que porta a la innovació social és, precisament, que ha d’incloure la creació i gestió dels espais per a la innovació.

Posar en marxa un Espai per a la Innovació Social demana que es donin algunes condicions:

  1. Que algú prengui el lideratge: i que tingui autèntic desig de produir transformacions socials, grans o petites, i que altres col·lectius acceptin o vulguin compartir aquest lideratge.
  2. Que un conjunt d’entitats, representades sovint per professionals, s’autoritzin a anar més enllà de la seva tasca concreta i mirar cap un objectiu més ampli.
  3. Que alguna d’aquestes entitats representi els usuaris, o que se’ls pugui incloure en el projecte d’una manera o altra.
  4. Que hi hagi un sistema de governança que permeti que les entitats i persones interessades treballin juntes.
  5. El coneixement per a gestionar els espais i consorcis d’entitats, per a generar idees innovadores i per a convertir aquestes idees en projectes existeix.

Innovació social al servei de l’emprenedoria social

Tenim una fórmula per captar i activar la persona emprenedora (pura), gràcies al nostre coneixement del sector social, perquè desenvolupi projectes necessaris i no especulatius, des d’una perspectiva multisectorial orientada a millorar la qualitat de vida de les persones.

Les idees es treballen en co-creació, innovació creuada, segons les prioritats públiques, les necessitats del territori i la viabilitat en la co-finançament.
Invenies analitza les necessitats REALS del territori a dinamitzar i les compatibilitza amb l’agenda política i la viabilitat de co-finançament.
Creem un esdeveniment que reuneix les persones interessades a emprendre socialment per dinamitzar econòmicament el seu territori.
En aquest esdeveniment vam presentar els potencials emprenedors un llistat d’idees d’economia social contrastades i amb un pla per a ser implementades de forma local.
Els assistents interessats poden optar a accedir al pla d’implementació amb un servei de mentoring i finançament.

Resultat final
Projecte fonamentat en la innovació i noves tendències publico-privades, al servei d’una estratègia local d’un territori genuí, per a la seva projeccció econòmica i social, i la revaloració de l’ecosistema, format pels diferents agents del territori.

Guanyem tots

  1. Administració: Pla territorial socioeconòmic que permet aprofitar sinergies i desenvolupar projectes locals, basats en l’economia i cultura del territori.
  2. Empreses, comerços i organitzacions locals: Oportunitat de col·laborar amb altres agents del territori per consolidar, modernitzar i expandir els seus negocis, oficis i empreses.
  3. Emprenedors/es: Desenvolupament, contrast, finançament i implantació d’idees innovadores en l’entorn i context més favorable, perquè arribin a convertir-se en projectes sostenibles.
  4. Agents Socials: Integració dels seus projectes en els projectes de territori, per crear les col·laboracions que permetin maximitzar el seu impacte en la societat.
  5. Territori: Projectes locals, respectuosos amb la cultura local, que incorporin els avantatges de les noves tecnologies, de la intel·ligència col·laborativa i del coneixement per reforçar el teixit econòmic i social del territori.

Posts relacionats

Espais per a la innovació social

Febrer 22nd, 2018|0 Comments

La “Guia per a la Innovació Social” de la Unió Europea, considera que les innovacions socials són aquelles que són socials tant en les seves finalitats com en els mitjans. Una innovació feta des dels [...]

La ressaca d’un festival d’economia col·laborativa (OuiShare)

Novembre 17th, 2016|0 Comments

El OuiShare Festival ha posat en evidència que l’economia col·laborativa és una tendència que ha arribat per quedar-se. Es tracta d’una onada basada en la incorporació de la tecnologia i impulsada per un canvi cultural, [...]

L’economia circular, nous models de negoci

Abril 1st, 2016|0 Comments

La Unió Europea (i tots els membres) han apostat de forma clara per transformar l'economia europea en una economia circular. Però què és l'economia circular? Senzill, és aquella economia que no genera productes o efectes [...]

De passeig amb la Creativitat i la Innovació

Desembre 15th, 2015|0 Comments

 In en Deixar un món millor   Perquè la creativitat i la innovació esclatin..., necessiten trobar moments de reflexió. Així va començar la seva participació en Josep M. Caselles, el passat 12 de novembre, deixant clar [...]

Una nova empenta a projectes d’emprenedoria social

Juny 25th, 2015|0 Comments

Arriba a la seva fi la primera edició del programa d’emprenedoria social impulsat des de Barcelona Activa. Culmina l’etapa de formació, les tutories individuals i les activitats complementàries: dinars i trobades amb altres persones emprenedores [...]

Com fer negoci amb impacte social

Juny 25th, 2015|0 Comments

Una vintena d’emprenedors amb projectes empresarials d’impacte social són els escollits per cursar el nou programa d’Emprenedoria Social de Barcelona Activa que imparteix Invenies. El procés de selecció es va allargar més del que s’esperava [...]