Project Description

L’Escola de l’Aigua és una unitat de negoci de Suez Water Spain la raó de ser és el coneixement aplicat a la gestió sostenible del cicle global de l’aigua, ajudant a la generació i transmissió de coneixements amb èmfasi en el cicle de l’aigua en el consum humà .

Com a unitat de negoci, L’Escola de l’Aigua realitza una clara aportació a través de la gestió del coneixement als valors i objectius de canvi social que promou Suez Water Spain

Però una cosa és constatar que L’Escola de l’Aigua treballa en favor d’aquests valors i una altra molt diferent és monetitzar aquesta aportació.

Aquest és el repte que complirem amb el càlcul del SROI.

Com a primer pas per implementar el Càlcul del SROI a l’Escola de l’Aigua s’han realitzat tres proves pilot i l’elaboració d’una guia metodològica per a l’aplicació de l’SROI en les activitats actuals i futures de l’Escola de l’Aigua.

D’entre els serveis que ofereix l’Escola de l’Aigua, s’han seleccionat aquestes tres activitats per a les proves pilot:

  • Aqualogía – SROI avaluatiu
  • Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua – SROI Avaluatiu
  • Formació Professional Dual – SROI Predictiu

Com filosofia defensa que tota entitat provoca canvis mediambientals i socials que ha de conèixer i mesurar ja que aquests canvis haurien d’estar reflectits en els resultats de la companyia.

Com a procés, es tracta d’una sèrie d’activitats que l’organització implementa amb la finalitat de gestionar el rendiment de les inversions i fer un seguiment dels objectius socials i mediambientals marcats.

Una anàlisi SROI produeix un relat de com una organització crea valor i un coeficient que indica quant valor total (en €) es crea per cada euro invertit.

Per saber més