Casal dels infants

Davant de la necessitat de disposar amb agilitat d’informació econòmica i financera per a la presa de decisions i la de simplificar, fins on resulti possible, la feina de l’equip de gestió econòmica del Casal dels Infants de Barcelona, Invenies ha confeccionat un nou sistema d’informació.

El treball desenvolupat està basat en els principals models de referència, incorporant els del Cicle d’Assignació de Recursos, Finançament, Gestió Administrativa, Comptabilitat Analítica i assignació de Costos i Gestió Pressupostària, així com els Registres d’Indicadors i Ratis. També en l’avaluació dels processos administratius es consideren les bones pràctiques de referència de les que disposa l’equip consultor, tot i aplicant els principis d’excel·lència.