Project Description

Ajuntament de Barcelona

Invenies, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, ha impulsat iniciatives i activitats a la Zona Nord de la ciutat, a l’entorn de la nova plaça dels Eucaliptus de Nou Barris, entre Ciutat Meridiana i Torre Baró, i a tocar de Vallbona.

Aquesta iniciativa ha comptat amb la implicació de tothom: el propi ajuntament (Districte i Gerències), el teixit associatiu del barri i el veïnat. Es tracta d’activitats socials diverses pensades per garantir la mútua integració i la qualitat de vida del nou barri.

Totes les actuacions que han format part del projecte han tingut un impacte profund en la Plaça i el seu entorn, en el seu veïnat i les persones que hi tenen relació: des de la detecció de necessitats i interessos de veïns i veïnes, la creació d’espais de relació i dinamització social, al foment de mecanismes d’autoorganització i interlocució veïnal, així com la creació d’espais de mediació en el marc d’una dinàmica de treball en xarxa entre tots els agents del territori.