Project Description

Forum ITESSS

Utilitzant la metodologia SROI (Social Return on Investment) càlcul de l’impacte social que té l’atenció de psicòlegs i treballadors socials amb malalts pal·liatius i el seu entorn més proper a través de l’anàlisi de l’activitat de 5 equips d’atenció psicosocial.

Estudi que analitza l’impacte social sobre tots els stakeholders implicats, no només pacients i familiars, sinó també administració pública, institucions socials i sanitàries o equips de professionals sanitaris i socials amb els que coexisteixen, treballen i es coordinen.

L’estudi pretén analitzar quin es el canvi desitjat i pel qual es desenvolupa la iniciativa, quin es el canvi que realment s’assoleix, a qui impacta i de quina manera, i finalment, la mesura econòmica d’aquest impacte.