Fundació Badalona Capaç

Invenies col·labora amb la Fundació Badalona Capaç per tal de potenciar la captació de finançament per a les activitats de la Fundació, reforçant la seva política de fundraising. Un pla de captació de fons, acompanyat d’un pla de comunicació, guia la implicació sistemàtica i continuada, ja sigui en forma de patrocini i/o comercialització de serveis, per part d’empreses i d’altres institucions privades. En aquest cas, Badalona Capaç utilitzarà aquest sistema per renovar la sala d’estimulació multisensorial.