Project Description

FASVOL – Federació d’Associacions de Voluntaris de “la Caixa”

L’anàlisi del procés d’incorporació de voluntaris i proposta de millora té com a objectiu identificar els diferents processos de l’organització que intervenen en el moment que una persona decideix esdevenir Voluntari de “la Caixa”.

El projecte, desenvolupat per Invenies, estudia els processos vinculats a la incorporació de nous voluntaris, analitzant-ne els diferents agents implicats, els sistemes d’informació utilitzats i els principals ratis d’avaluació del procés.