Project Description

Diputació de Barcelona

La intervenció d’Invenies es centra en l’elaboració de propostes que enriqueixin els plans, aportant suport i acompanyament als equips municipals responsables de la redacció del Plans Locals d’Inclusió Social.

Aquests plans són l’instrument que utilitzen els ajuntaments per concretar i articular la política d’inclusió social i de lluita contra la pobresa, però també són el marc per construir una plataforma compartida per tothom que intervé al territori, amb l’objectiu de promoure municipis inclusius.

La Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments una eina que té com a finalitat, centrar les polítiques d’inclusió social en un context conceptual i teòric, com també facilitar-los espais de reflexió i debat per avançar cap a unes ciutats més inclusives.