FAPAC

El projecte desenvolupat per Invenies ha suposat un impuls a les accions estratègiques aprovades per l’entitat. El treball ha consistit en una definició de tasques i dels procediments en interrelació amb els processos operatius. L’objectiu del treball era el d’ajudar la FAPAC, i en particular els responsables dels processos a avançar en la definició de l’estructura organitzativa i en la programació de les accions estratègiques relacionades en cada procés..