Entitats No Lucratives

/Entitats No Lucratives

Pla de Voluntariat

La Fundació del FCBarcelona es va proposar iniciar una nova etapa per incorporar la participació de persones voluntàries en la seva activitat. Per avançar en aquesta línia es va proposar elaborar un pla Pla de Voluntariat. Aquest Pla de Voluntariat dona resposta a la voluntat d’incorporar persones voluntàries al funcionament de la Fundació de forma [...]

Suport tècnic en el seguiment anual del Pla de Gestió econòmic-financer

,

Ateneu Sant Roc Procés de consolidació dels comptes de l’entitat que, partint d’una situació que ja és sòlida, permetin assegurar tota l’activitat. Invenies ha actualitzat els models de gestió. Això permet garantir la viabilitat de l’entitat i alhora, millorar l’impacte sobre els usuaris. Tot el treball desenvolupat està basat en els principals models [...]

Millora de la incorporació dels voluntaris

,

FASVOL - Federació d’Associacions de Voluntaris de “la Caixa” L’anàlisi del procés d’incorporació de voluntaris i proposta de millora té com a objectiu identificar els diferents processos de l’organització que intervenen en el moment que una persona decideix esdevenir Voluntari de “la Caixa”. El projecte, desenvolupat per Invenies, estudia els processos vinculats a [...]

La Fundació Badalona Capaç busca patrocini per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat

, ,

Fundació Badalona Capaç Invenies col·labora amb la Fundació Badalona Capaç per tal de potenciar la captació de finançament per a les activitats de la Fundació, reforçant la seva política de fundraising. Un pla de captació de fons, acompanyat d’un pla de comunicació, guia la implicació sistemàtica i continuada, ja sigui en forma de [...]

Elaboració d’un sistema de gestió d’informació econòmica pel Casal dels Infants

,

Casal dels infants Davant de la necessitat de disposar amb agilitat d’informació econòmica i financera per a la presa de decisions i la de simplificar, fins on resulti possible, la feina de l’equip de gestió econòmica del Casal dels Infants de Barcelona, Invenies ha confeccionat un nou sistema d’informació. El treball desenvolupat està [...]

Nou web corporatiu de la Fundació Roca i Pi

,

Fundació Privada Roca i Pi La Fundació Roca i Pi, dedicada a desenvolupar diverses iniciatives de suport social a Badalona, ha iniciat una nova etapa, obrint-se a la societat catalana en general i a la de Badalona en particular. Han posat en marxa un nou sistema d’organització, una definició de noves línies d’actuació [...]

Òmnium adapta la seva estructura organitzativa per millorar el seu funcionament

,

Òmnium Cultural L’aportació de l’equip de consultoria d’Invenies ha estat la d’ajudar Òmnium Cultural a adaptar la seva organització operativa a les necessitats detectades en un estudi que identificava els àmbits que calia millorar. El projecte ha comportat el disseny i la posada en marxa d’una estructura organitzativa basada en els processos clau de l’entitat, reforçant la [...]