Mesura Impacte Social

/Mesura Impacte Social

Estudi d’Impacte social dels equips d’atenció psico-social en malalta pal·liatius

Forum ITESSS Utilitzant la metodologia SROI (Social Return on Investment) càlcul de l’impacte social que té l’atenció de psicòlegs i treballadors socials amb malalts pal·liatius i el seu entorn més proper a través de l’anàlisi de l’activitat de 5 equips d’atenció psicosocial. Estudi que analitza l’impacte social sobre tots els stakeholders implicats, no només pacients [...]