Plan de Voluntariado

/Plan de Voluntariado

Pla de Voluntariat

La Fundació del FCBarcelona es va proposar iniciar una nova etapa per incorporar la participació de persones voluntàries en la seva activitat. Per avançar en aquesta línia es va proposar elaborar un pla Pla de Voluntariat. Aquest Pla de Voluntariat dona resposta a la voluntat d’incorporar persones voluntàries al funcionament de la Fundació de forma [...]