Casal dels Infants

/Casal dels Infants

Elaboració d’un sistema de gestió d’informació econòmica pel Casal dels Infants

,

Casal dels infants Davant de la necessitat de disposar amb agilitat d’informació econòmica i financera per a la presa de decisions i la de simplificar, fins on resulti possible, la feina de l’equip de gestió econòmica del Casal dels Infants de Barcelona, Invenies ha confeccionat un nou sistema d’informació. El treball desenvolupat està [...]