“ESG Rating suposa una innovació respecte les metodologies actuals d’anàlisi de la RSC”

 

 

Eina que qualifica el Valor Afegit

ESG Rating és un sistema d’avaluació de la relació de l’empresa amb el seu entorn social, mediambiental i el seu model de gestió.

Amb ESG Rating podràs avançar en el camí de la responsabilitat

L’ESG Rating, creat per la Universitat de Barcelona, és un model d’avaluació que qualifica amb una nota de forma objectiva, contrastable, quantificable i comparable.

ESG Rating es fonamenta en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’ONU i guia a la empresa cap a accions de negoci favorables per a la societat sense deixar de buscar el seu benefici.

¿Quines necessitats cobreix l’ESG Rating?

  • Tenir una qualificació de l’ESG de l’empresa
  • Visualitzar la qualitat del valor afegit de l’empresa
  • Rendir comptes del compliment dels 17 ODS
  • Facilitar la redacció de la memòria de RSC
  • Descobrir els elements que permeten desenvolupar la seva RSC

La nota que distingeix el teu compromís global

Seran avaluades les àrees de medi ambient, social i de gestió. La qualificació es representarà de manera similar a la que realitzen les companyies de rating per resumir l’anàlisi de risc i solvència.


Un cop obtinguda l’avaluació analitzada per la Universitat de Barcelona, ​​s’emet un certificat de qualificació i es lliurarà un informe de Resultats i Recomanacions.

Invenies en col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera (UB) acompanya, ajuda i facilita a les empreses i organitzacions en la implementació i obtenció del seu ESG Rating.

Fem avançar la societat més enllà dels seus límits