Posem en marxa un nou servei que permet a les empreses complir amb la Llei d’Informació No Financera i millorar la seva transparència.

Facilitem als nostres clients un informe que respon a tots els àmbits que recull la llei, a partir d’informació objectiva i auditable.

Amb la nostra metodologia es pot disposar de l’informe de forma fàcil i ràpida, sense necessitat de recórrer a la redacció d’extenses memòries.

Treballem amb auditors propis o podem treballar conjuntament amb els auditors de la pròpia empresa.

La llei estableix que els administradors estan obligats a formular, a partir del tancament de l’exercici social, els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió, que inclourà, quan procedeixi, l’estat de la informació no financera.

La Informació no financera haurà de complir els mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió.

El termini d’aprovació per part de la Junta de Socis o d’Accionistes serà de 6 mesos respecte el tancament de l’exercici social, i per dipositar la Informació no financera en el Registre Mercantil el termini serà d’un mes des de la seva aprovació en Junta.

La informació no financera haurà d’estar a disposició del públic en el web de l’empresa.

La llei s’aplica a les empreses que compleixin amb dos de les següents condicions: tenir uns Actius de més de 20M €, una xifra de negoci de més de 40M d’€ i un número superior a 500 treballardors/es. La llei es farà extensiva a totes els empreses a partir de l’exercici 2020.

Què ha d’incloure l’informe?

La informació necessària per a comprendre l’evolució, els resultats i la situació de la societat, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a les qüestions següents:

  • Qüestions mediambientals
  • Respecte als Drets Humans
  • Lluita contra la corrupció i el suborn
  • Qüestions relatives al personal, incloses les mesures d’igualtat de gènere, la no discriminació i la inclusió de persones amb discapacitat
  • Qüestions socials

L’informe ha d’identificar:

  • Quins són els riscos (a curt, mig i llarg termini, i com es gestionen)?
  • Quines polítiques permeten identificar, avaluar prevenir i atenuar els riscos?
  • Quins indicadors clau s’utilitzen per a seguir i avalar el progrés?
  • Quin són els resultats associats a la implementació de les polítiques descrites?

BOE amb el text de la llei 11/2018

Posts relacionats

Els ciutadans entenen que el que fan les empreses és a benefici propi

desembre 20th, 2019|Comentaris tancats a Els ciutadans entenen que el que fan les empreses és a benefici propi

Entrevista del diari ABC a la nostra consultora Yanna Stefanu el passat 11 de desembre de 2019 La professora Stefanu destaca la importància d'una adequada mesura de l'acompliment empresarial respecte a la seva responsabilitat amb la societat En [...]

La sostenibilitat de les empreses i noves perspectives de la RSC

juny 13th, 2019|Comentaris tancats a La sostenibilitat de les empreses i noves perspectives de la RSC

El Centre d'Investigació d'Empresa i Societat de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d'INVENIES, organitza una jornada per reflexionar i debatre sobre els nous reptes i oportunitats de les empreses en relació a la [...]

Curs per a la implantació dels 17 ODS a l’estratègia de les organitzacions

març 13th, 2019|Comentaris tancats a Curs per a la implantació dels 17 ODS a l’estratègia de les organitzacions

Descripció Taller teòric i pràctic on es aprenen i treballen els continguts per a la inclusió del Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’estratègia de les organitzacions. A qui es dirigeix Petites, medianes y gran [...]

Què aporten els ODS a l’empresa privada?

febrer 15th, 2019|Comentaris tancats a Què aporten els ODS a l’empresa privada?

I quina diferència suposa respecte a la RSC que realitzen les empreses?   El 25 de setembre de 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució anomenada "Transformar el nostre món: l'Agenda [...]

Nova Llei sobre informació no financera

gener 29th, 2019|0 Comments

Aquest passat novembre totes les empreses van rebre notícies sobre la publicació de la nova Llei 11/2018 sobre Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat, la qual té l’objectiu d’adaptar la normativa [...]