SROI és una eina que permet mesurar l’Impacte Social que genera la inversió en l’activitat social de l’empresa des d’un punt de vista financer.

Per a què mesurar?

  • Per conèixer els canvis que la nostra organització provoca a nivell social i en el medi ambient
  • Per ser més eficients en la gestió
  • Per millorar l’Impacte Social

L’anàlisi de SROI té 7 etapes:

  1. Identificar els stakeholders – Tant els que aporten com els que obtenen
  2. Descriure el canvi segons el seu punt de vista – Investigació social
  3. Mesurar el canvi – Definim indicadors i protocol·litzant el seu seguiment
  4. Valorar el canvi – Assignant valor en € (investigació i comptabilitat social)
  5. Aplicar mesures correctores- Pes mort, Desplaçament, Reconeixement, Decreixement
  6. Calcular el SROI – Valor total / Total inputs = SROI
  7. Informar i utilitzar – Definint a qui i per a què

Amb SROI calculem el retorn social de la inversió

Un cop finalitzat el procés d’anàlisi de SROI els documents derivats de l’anàlisi són de gran utilitat per a l’equip directiu, els inversors i el públic en general; i per millorar la comunicació de l’organització.

Invenies és membre de Social Value International.

Posts relacionats

La responsabilitat social ja no és una opció

Març 21st, 2017|0 Comments

Segons l’estudi Meaningful Brands publicat per Havas Media, a la majoria de les persones no els importaria que desapareixin el 74% de les marques. I això ¿per què? Perquè el client ja no és suficient. [...]