Especialització

Sabem que tota activitat té un impacte en les persones i la societat en la que actua i per això treballem perquè les vostres organitzacions millorin aquest impacte social.

Contribuïm a millorar l’estratègia, la gestió i la relació de la teva organització amb el seu entorn.

El nostre coneixement i experiència en l’àmbit social ens permet articular respostes adaptades i personalitzades als requeriments de molts i diversos reptes als que a diari heu de fer front.

Estem en un període de transformació social, on es fa necessari repensar què fem, com ho fem i perquè ho fem.

Models actuals

Impulsem iniciatives que generen valor social amb metodologies que faciliten la innovació. Millorem el Valor Afegit de les organitzacions i podem donar resposta a problemes i reptes que preocupen a la sostenibilitat de les organitzacions incorporant models d’intervenció actuals i contrasts.

Ens caracteritzem per tenir una activitat professional que passa per la recerca i l’estudi, per tal de poder disposar del coneixement més avançat. La nostra cartera de serveis està en constant revisió i ampliació per poder incorporar noves eines i metodologies.

Treball en xarxa

Una altra font de coneixement és el propi treball que realitzem col·laborant amb vosaltres (els nostres clients) co-creant i desenvolupant projectes.

Invenies aposta per una consultoria de procés que es basa en el principi que tant els problemes com les decisions pertanyen al client, i el consultor facilita els processos d’organització, aprenentatge i transformació. Aquesta pràctica genera coneixement per l’acció conjunta del client i els consultors.

També busquem la cooperació conjunta entre organitzacions, amb la voluntat de sumar esforços, establir aliances estables i sistemàtiques, per compartir recursos i coneixements.

Capil·laritat territorial

Treballem respostes arrelades a la realitat del territori amb perspectiva general. Ideem, acompanyem i desenvolupament projectes sobre un col·lectiu concret en un territori concret. Comptant amb els agents propis del territori i buscant solucions sostenibles en el temps, generant coneixement i bones pràctiques.

Adaptació als canvis de normatives / Sostenibilitat

La tendència a l’empoderament del ciutadà està generant canvis en polítiques en i normatives. El valor econòmic perd protagonisme en benefici de valors socials i mediambientals.

Ajudem a les organitzacions a interpretar les noves tendències i a adaptar-se, dins d’una lògica de millora continua o fent canvis innovadors, que facilitin la teva la sostenibilitat.

Noves economies

L’àmbit econòmic està íntimament vinculat a la relació social. Ens trobem en un nou paradigma que en que facilitem plans de patrocini i mecenatge. Vivim temps propicis al desenvolupament de projectes en règim de co-producció entre entitats públiques i privades, sense barreres en la col·laboració d’entitats amb i sense afany de lucre.

Acompanyem noves oportunitats de negoci sobre la base del canvi cultural i de les eines digitals, en forma de projectes d’economia col·laborativa i d’economia circular. Obrim nous horitzons a la sostenibilitat.

Ens interessa molt el poder expressar en termes econòmics el treball de les organitzacions en l’àmbit social. Caminem cap una comptabilitat social, que complementi la econòmica i financera.

Volem contribuir a una gestió més ètica dels diners i dels recursos, i per això explorem, junt a altres actors, noves perspectives (Economia del Bé Comú, Balanç Social, entre altres).

Cartera de Serveis