Innovació, reenginyeria, millora de processos, millora contínua, o solució de problemes tenen un denominador comú: fer alguna cosa diferent de com s’estava fent fins ara.

A Invenies ens agrada trobar noves idees per fer aquestes coses diferents.

Es tracta d’innovar, en el sentit més ampli de la paraula: noves maneres de veure les organitzacions, noves estratègies, nous processos, nous productes, noves solucions a nous, o vells problemes tan si són tecnològics com si no.

El primer pas per a qualsevol innovació és pensar, i creure, que les coses es poden fer d’una altra manera i, després veure quines poden ser aquestes “altres maneres” i, finalment, decidir quina de les alternatives trobades respon millor a la qüestió plantejada. Una bona idea pot ser la solució a certs problemes, però només un punt de partida, encara que imprescindible, per a la innovació.

Ser creatiu, en el sentit de ser capaç de generar moltes idees, o idees originals tampoc és suficient per a donar resposta a un problema. Hi ha un abans i un després de la creativitat.

La creativitat no pot ser un succedani de la recerca i de la informació actualitzada. És a partir de coneixements anteriors quan la creativitat pren el seu sentit. I, després, caldrà traduir les “protoidees” o “idees boges” en idees operatives. Tot això demana una disciplina.

D’altra banda, i encara que hi hagi persones creatives per caràcter, hi ha una bona quantitat d’eines, que les tenim, que ajuden les persones i, més en particular els equips a generar noves idees.

Fem un repàs a situacions que demanen noves idees:

 1. La nostra empresa té dificultats per a créixer, o fins i tot per sobreviure amb el seu model de negoci actual. Necessitem trobar una altra orientació.
 2. Voldríem ampliar la nostra oferta per arribar a altres col·lectius.
 3. La nostra línia de servei es confon amb altres serveis del territori. Caldria pensar com diferenciar-nos.
 4. El nostre procés administratiu és massa llarg i massa car. Caldria trobar la manera de millorar-lo.
 5. Les peces que surten de la nostra màquina surten defectuoses en un percentatge excessiu. Hauríem de veure com és pot resoldre.
 6. Els pacients del nostre hospital cauen amb massa freqüència quan surten a passejar al jardí. Hem de pensar alguna solució.

Aquestes situacions es relacionen amb enfocaments diversos, tractats des de disciplines també diverses, encara que interrelacionades:

 • Estratègia innovadora
 • Innovació de producte
 • Reenginyeria
 • Millora de processos
 • Solució de problemes

La solució no es troba: es crea. És per això que ens cal parlar de creativitat i noves idees.

Estratègia innovadora

És el cas més obert: pràcticament no hi ha res definit “a priori”. Les primeres limitacions s’han d’imposar a partir, senzillament, a partir de la voluntat dels líders, influïda, certament, per la cultura de la empresa o institució i del seu entorn. Això definirà un sector d’activitat i /o un mercat o públic objectiu.

Caldrà entendre el procés d’innovació, recollir informació, plantejar-se les preguntes adequades (unitat 6), i aplicar llavors les tècniques de creativitat per generar idees, explotar aquestes idees, i reprendre el procés d’innovació, passant “de la idea al projecte”.

Innovació de producte/servei

Des d’un punt de vista qualitatiu, el procés no és massa diferent de l’anterior, però comença més focalitzat: ja sabem de quin tipus de producte/servei partim.

Reenginyeria

En aquest cas no qüestionem ni el producte ni el mercat: tenim un procés amb un objectiu definit i es tracta de cercar altres procediments més eficients per assolir el mateix objectiu. Aplicarem la creativitat a la generació d’alternatives al procediment actual, i després es seleccionarà la més convenient. Com en els cassos anteriors, la posada en obra dels canvis introduïts demanarà una disciplina especial.

Millora de processos

Representa un nivell menys d’incertesa que el cas anterior. Normalment, demanarà canvis d’un abast menor i l’aplicació dels resultats serà més directa.

Solució de problemes

La necessitat d’introduir idees creatives no es limita en absolut a la tipologia anterior. Ens caldrà creativitat per “donar la volta” a problemes que no es poden tractar en lògica analítica / deductiva.

Posts relacionats

La sostenibilitat de les empreses i noves perspectives de la RSC

Juny 13th, 2019|Comentaris tancats a La sostenibilitat de les empreses i noves perspectives de la RSC

El Centre d'Investigació d'Empresa i Societat de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d'INVENIES, organitza una jornada per reflexionar i debatre sobre els nous reptes i oportunitats de les empreses en relació a la [...]

Curs per a la implantació dels 17 ODS a l’estratègia de les organitzacions

Març 13th, 2019|Comentaris tancats a Curs per a la implantació dels 17 ODS a l’estratègia de les organitzacions

Descripció Taller teòric i pràctic on es aprenen i treballen els continguts per a la inclusió del Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’estratègia de les organitzacions. A qui es dirigeix Petites, medianes y gran [...]

Què aporten els ODS a l’empresa privada?

Febrer 15th, 2019|Comentaris tancats a Què aporten els ODS a l’empresa privada?

I quina diferència suposa respecte a la RSC que realitzen les empreses?   El 25 de setembre de 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució anomenada "Transformar el nostre món: l'Agenda [...]

 • curs-qualitat-gestio-sistemes-entitats-no-lucratives

Curs Qualitat i Gestió de Sistemes en entitats no lucratives

Gener 30th, 2019|0 Comments

Descripció Partim del Model de l’EFQM com a marc més general, i en el desenvolupament dels criteris i subcriteris s’anirà introduint les matèries necessàries. Dins d’aquest marc tindrà cabuda la gestió per processos i el [...]

Nova Llei sobre informació no financera

Gener 29th, 2019|0 Comments

Aquest passat novembre totes les empreses van rebre notícies sobre la publicació de la nova Llei 11/2018 sobre Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat, la qual té l’objectiu d’adaptar la normativa [...]

Espais per a la innovació social

Febrer 22nd, 2018|0 Comments

La “Guia per a la Innovació Social” de la Unió Europea, considera que les innovacions socials són aquelles que són socials tant en les seves finalitats com en els mitjans. Una innovació feta des dels [...]