Els estudis sobre consum diuen que la ciutadania està disposada a premiar a les empreses i organitzacions socialment responsables: els inversors i els treballadors també ho estan reflectint en els seus comportaments. També les autoritats públiques cada vegada són més exigents en aquest terreny.

Augmenta el nombre de directius, que reconeixen que una reputació basada en el comportament ètic i socialment responsable pot ser la base d’un nou avantatge competitiu:

 • Productes/Serveis que contribueixen al benestar
 • Comportament més enllà de les normes
 • Ètica dels directius
 • Prioritats en relació amb els treballadors
 • Respecte per el medi ambient
 • Suport a persones desfavorides de l’entorn

Des d’Invenies us presentem una eina que facilita la feina a les organitzacions ja que al qualificar el Valor Afegit, valora quin és el seu origen i quina és la seva composició. Es tracta de l’ESG Rating, un sistema d’avaluació de la relació de l’empresa amb el seu entorn social, mediambiental i el seu model de gestió.

El concepte ESG, a diferència de certs models de RSC, no busca en cap cas que l’Empresa desenvolupi una vocació de filantropia, de beneficència o de caritat. L’ESG és un concepte creat des de la perspectiva de l’empresa, i que no s’entén com l’obligació que té aquesta cap a la societat. No és un concepte de base filantròpic, sinó que aspira a ser una eina d’anàlisi, amb la que les empreses poden: obtenir més benefici al tractar de forma encertada el seu entorn i planificar projeccions estratègiques a mitjà i llarg termini.

L’ESG permet planificar als directius i gestors, obtenint una perspectiva més àmplia per prendre decisions i buscar el màxim benefici per a l’empresa. Ajuda a veure com relacionar-se amb l’entorn (intern i extern a l’organització), i és una eina que permet millorar en termes de transparència, responsabilitat i excel·lència.

L’ESG Rating, creat per la Universitat de Barcelona, és un model d’avaluació que es fonamenta en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’ONU, i qualifica el Valor Afegit de l’empresa, amb una nota de forma objectiva, contrastable, quantificable i comparable.

¿Quines necessitats cobreix l’ESG Rating?

 • Tenir una qualificació de l’ESG de l’empresa
 • Visualitzar la qualitat del valor afegit de l’empresa
 • Rendir comptes de l’acompliment dels 17 ODS
 • Facilitar la redacció de la memòria de RSC
 • Descobrir els elements que permeten desenvolupar la seva RSC

L’aplicació de l’ESG avalua les àrees de medi ambient, l’entorn social i de gestió de l’empresa, i estableix una qualificació que es representarà de manera similar a la realitzada per les companyies de rating per resumir l’anàlisi de risc i solvència: A, B, C o D

Una vegada obtinguda l’avaluació, analitzada per la Universitat de Barcelona, ​​l’empresa tindrà un certificat de la qualificació i un informe de Resultats i Recomanacions.

Invenies en col·laboració amb la Universitat de Barcelona acompanya, ajuda i facilita a les empreses i organitzacions en la implementació i obtenció del seu ESG Rating.