REcentment s’ha presentat un informe que aporta una visió del panorama dels Fons d’Inversió Socialment Responsable (en endavant FISR) a nivell global, posant el focus a Europa, Estats Units i Espanya, analitzant quantitativament la seva presència, així com la de les seves estratègies i metodologies.

Es tracta d’un informe força interesant, publicat EAE Business School, i en la seva redacció ha participat la nostra sòcia i directora d’Estudis i RSC: Yanna Stefanu.

L’Informe amb el títol “Los fondos de inversión socialmente responsables. Apuntes para Europa, Estados Unidos y España. Estrategias y metodologías. Un debate sobre la rentabilidad”,  aporta una visió molt clara de la tendència que s’està produïnt a l’entorn de les inversions socialment responsables (ISR).

Els fons d’ISR busquen empreses en les que invertir diners, tenint en compte criteris de: responsabilitat social, mediambiental i de gestió (ESG) a més dels criteris de rendiment econòmic.

Tal com diu la introducció de l’informe: “Des de principis d’aquest segle assistim a un significatiu creixement dels Fons d’Inversió, que inverteixen en empreses ‘socialment responsables’”.

Però aquest increment ha vingut de la mà d’una major consciència de la població en termes socials, ètics i mediambientals alhora que es produeix un creixement exponencial del valor de la Responsabilitat Social Corporativa a l’àmbit empresarial.

Aquest creixement -lluny de diluir-se amb el temps- seguirà accelerant, i més quan s’espera que augmenti: tant el nombre de governs que incentivin fiscalment aquest tipus de fons, com la seva transparència.

Les dades parlen per si mateixes: En el període 2014- 2016 el volum del FISR ha crescut pràcticament en tots els mercats, fins arribar a un 25%. El present informe es centra en Europa: on més de la meitat dels actius gestionats són FISR (53%), dedicant una part específica al nostre país, i EUA (38%). No obstant això, el major creixement durant els dos últims anys ve del Japó (680%), seguit per Nova Zelanda i Austràlia (258% combinant els dos països) i Canadà (150%) (GSIA, 2016). Pel que fa al perfil dels inversors – tot i que l’ interès per part de l’inversor minorista està creixent sensiblement-, la major demanda per aquest tipus de fons, encara ve de l’inversor institucional, i en concret de part dels fons de pensions.

La RSC no és una moda passatgera, sinó que ha vingut per quedar-se.