La revista Harvard Deusto, de referència en management i marketing, ha publicat un article dels consultors d’Invenies: Yanna Stefanu, Antonio Valdivia i Sergi Rovira. L’article: L’Economia circular un novedós paradigma empresarial,  exposa que  al món de l’empresa i de les organitzacions en general, arriba amb força un nou paradigma: l’economia circular.

Aquesta economia comporta canvis de fons en l’estratègia de les empreses,  a partir del moment en que s’adonen de la importància que té la preservació del medi ambient, per diferents i variats motius.

L’empresa ha de ser sostenible i per ser-ho necessita introduir transformacions intel·ligents que permetin adaptar-se al que vindrà: major control per part dels poders públics, creixement de la responsabilitat ètica per part dels directius i gestors, més consciència social i mediambiental dels consumidors, una major valoració de la qualitat de vida i del medi ambient.

L’economia circular proposa canvis i fa que evolucionin els paradigmes actuals. La producció de bens i serveis necessita reflexionar i respondre importants preguntes que van des del com produir, a què produir i per què, de manera que es pugui tancar el cercle de vida dels productes, per reduir: tant deixalles i contaminacions, com costos de consum i de producció. L’economia circular parla de productes més eficients, de repensar la prestació de serveis i de reinterpretar com satisfer les necessitats dels clients i de l’entorn de l’empresa.

Un  interessant cercle, en el que cal entrar.