Innovació, re-enginyeria, millora de processos, millora continua o solució de problemes tenen un denominador comú: fer les coses de forma diferent del que s’estava fent fins ara. Però com podem tenir noves idees per fer les coses de manera diferent?
Parlem d’innovar en el sentit més ampli de la paraula: noves maneres de veure les organitzacions, noves estratègies, nous processos, nous productes, noves solucions a nous o vells problemes, tant si són tecnològics com si no ho són.
El primer pas per innovar és pensar i creure que les coses es poden fer d’una altra manera. Després, veure quines són aquestes “altres maneres” i finalment, decidir quina de les alternatives respon millor a la qüestió plantejada. Una bona idea pot ser la solució per a certs problemes però es tracta només d’un punt de partida -encara que imprescindible-, per a la innovació.
Ser creatiu, en el sentit de ser capaç de generar moltes idees o idees originals no és suficient per donar resposta a un problema. Hi ha d’haver un abans i un després de la creativitat.
La creativitat no pot ser un succedani de la investigació i de la informació actualitzada. La creativitat té sentit a partir de coneixements anteriors, després caldrà traduir les “protoidees” o “idees boges”, en idees operatives. Tot això demana una disciplina.
D’altra banda, encara que hi hagi persones creatives, hi ha moltes eines que ajuden a la les persones – i més en concret als equips-, a generar noves idees.