equilibri

Pel proper mes de febrer Invenies ofereix un curs sobre estratègies i decisions de finançament per a entitats no lucratives, adreçat a dirigents i gestors d’entitats no lucratives. Presentem aquest curs fent la següent reflexió: Si l’apartat econòmic de les entitats sempre ha estat important, ara amb el nou context social econòmic que es configura, les estratègies en matèria de finançament han de ser una prioritat dels equips dirigents de les ENL.

Per aquest motiu, la intenció que persegueix aquest curs és donar suport a la direcció econòmic-financera de les entitats no lucratives, per adaptar-se al context actual.

Aquest curs bé podria dur per títol “economia per a no economistes” però no voldríem deixar fora els economistes ans al contrari. El curs va dirigit a totes aquelles persones (gestors o dirigents) que tenen la responsabilitat de dirigir una ENL, més enllà de ser els responsables de la gestió econòmica.

El plantejament que es busca en aquest curs és totalment pràctic de manera que qualsevol alumne, independentment dels seus coneixements -en matèria comptable o d’economia-, pugui extreure’n el màxim profit.

Les dates i el lloc del curs són:

Dates: 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de febrer de 16 a 20h (total 24h) a Barcelona.

El Preu: 350€ (Bonificable).

Podeu consultar el programa fent clic aquí.

Si us voleu inscriure al curs o rebre més informació podeu enviar un e-mail a: formacio@invenies.eu.mialias.net; o ens podeu trucar al telèfon: 690 82 47 27.