comunicació

Cal fer les coses bé, però (sobretot) cal comunicar-les. Fer les coses bé és essencial per a totes les organitzacions. També per aquelles que no tenen afany de lucre. Però tan important com fer-ho bé és comunicar-ho, aconseguir que els nostres públics se n’assabentin. Que els nostres missatges arribin als nostres públics: als nostres socis, a potencials socis, a donants i futurs donants, a les Institucions i organitzacions del sector, etc.

Per aconseguir-ho, els directius, gestors i persones responsables de la comunicació a les entitats socials, han de saber com utilitzar tots els canals que tenen al seu abast per fer-ho: des dels mitjans de comunicació clàssics, a les darreres eines 2.0 i les xarxes socials. Cal que coneguin totes aquestes eines que tenen al seu abast per fer arribar al seu públic qualsevol informació. I puc assegurar que, per aconseguir aquest objectiu, no cal aparèixer a La Contra de La Vanguardia, espai que tants ambicionen i mitifiquen.

Totes les organitzacions tenen al seu abast eines molt útils per comunicar. Però abans de fer “allò que fa tothom”, abans de buscar una entrevista o enviar una nota de premsa, abans de fer un tuit o mirar de ser actius a les xarxes socials, cal fer-se les preguntes bàsiques del procés comunicatiu: què vull explicar?, quan?, a quins públics vull arribar? quin canal és el millor? qui serà el responsable d’emetre els missatges? Quin retorn esperem d’aquestes accions?

La resposta a totes aquestes preguntes ha de ser un Pla de Comunicació, que reculli les actuacions que es faran (notes de premsa, piulades, entrades al bloc…), calendaritzades, els recursos (humans o dineraris) que les accions comportaran i saber com mesurarem el seu èxit.

Fer aquesta reflexió prèvia ens ha de permetre trobar la millor manera d’arribar als nostres públics, utilitzant  les eines de comunicació que es requereixi en cada cas. Però un avis: la comunicació no és flor d’un dia. La comunicació requereix temps i paciència. I constància. I professionalitat. Per arriba a obtenir resultats, cal establir canals estables de comunicació amb els nostres públics. Ho provem?

Josep Nieto, Consultor en Relacions Institucionals i Comunicació 2.0

Temes relacionats: Curs pràctic de com relacionar-se amb els mitjans de comunicació